Akú finančnú pomoc môžem dostať, ak sa rozhodnem nechať si dieťa?

Každá tehotná žena má nárok na rôzne príspevky od štátu a tiež od otca dieťaťa.

Tu je pár dôležitých čísel, na ktoré má matka nárok:

  • 75% z DVZ – v tehotenstve a po pôrode matka poberá po dobu 6 mesiacov materské vo výške 75% z denného vymeriavacieho základu
  • 301 € – mesačný rodičovský príspevok do troch rokov dieťaťa (412,60 € ak matka pracuje)
  • 829,86 € – jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa
  • 60 € – prídavok na dieťa, vypláca sa mesačne od narodenia až do 25 rokov dieťaťa (navyšuje sa o 104,76 eur za mesiac pri nástupe dieťaťa do školy)
  • 223,50 až 346,50 € – mesačné tehotenské, ktoré sa vypláca od 13. týždňa tehotenstva nemocensky poisteným matkám
  • 200 € – mesačné tehotenské štipendium, ktoré sa vypláca študentkám vysokých škôl, ktoré nie sú nemocensky poistené
  • PLUS – výživné na dieťa a príspevok nevydatej matke od otca dieťaťa

Okrem toho existuje množstvo organizácii a fondov, ktoré pomáhajú ženám v núdzi.

Ak potrebuješ viac informácií alebo sa poradiť o svojom konkrétnom prípade, kontaktuj bezplatné poradenstvo.

Môžem s dieťaťom na ceste dokončiť štúdium?

Aj keď čakáš dieťa neznamená to automaticky, že nemôžeš ďalej študovať alebo sa musíš vzdať snov o kariére. Študovať popri starostlivosti o dieťa je síce náročné, ale zďaleka nie nemožné ani nezvyčajné a mnoho dievčat takýmto spôsobom dokončilo školu a zároveň vychovalo dieťa.

Môžeš si zvoliť formu individuálneho študijného plánu alebo prerušiť štúdium na určité obdobie. Školy sú v prípade tehotných študentiek zväčša ústretové, stačí sa len popýtať na svoje možnosti (medzi nimi napríklad aj sociálne štipendium) na študijnom alebo sociálnom oddelení tvojej školy.

Tehotné vysokoškoláčky majú tiež nárok na tehotenské štipendium 200 eur mesačne od 13. týždňa tehotenstva.

Ako povedať rodičom, že čakám dieťa?

Oznámiť rodičom nechcené tehotenstvo pravdepodobne nebude pre teba ľahké. Žiaľ, neexistuje jedna všeobecne platná rada alebo návod „ako to povedať rodičom“, keďže každý reaguje inak.

V prípade, že nevieš, ako s rodičmi na túto tému komunikovať alebo sa bojíš ich reakcie či tlaku z ich strany, odporúčame ti poradiť sa s odborníkmi (hoci aj mailom alebo telefonicky), ktorí majú množstvo skúseností s takýmito situáciami a radi ti poradia ako najlepšie postupovať.

Nechcem si dieťa nechať po narodení. Aké mám možnosti?

Autor: Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

Adopcia

Čiastočné riešenie ponúka adopcia. Matka uchránená od potratu, dieťa tiež a adoptívni rodičia šťastní z príchodu vytúženého dieťaťa. Poradovníky na adopciu dieťaťa sa každým rokom predlžujú. V niektorých krajoch sa na dieťa čaká dva roky, na severe aj sedem rokov. Hlavný dôvod: málo detí, ktoré by sa dali adoptovať. Jednou z obáv neželane tehotných mamičiek je, či ich dieťa bude šťastné a či sa radostne dostane do dobrej rodiny. Systém na Slovensku je v tomto smere veľmi dobrý a ponúka určité záruky. Adoptívni rodičia musia spĺňať predpísané kritériá, musia absolvovať prípravu na osvojenie, sú preverení úradom práce, psychológom aj súdom.

Ak sa nečakane tehotná matka rozhodne dať dieťa na adopciu, má niekoľko možností. Po pôrode môže podpísať súhlas s adopciou, takže dieťa môže byť pomerne rýchlo osvojené novými rodičmi. V takomto prípade adoptívni rodičia budú poznať základné údaje o biologických rodičoch, čo budú raz veľmi cenné informácie pre dieťa pri vytváraní si svojej identity. Ak sa matka nemôže o dieťa postarať, adopcia je vhodný spôsob, ako dieťaťu nájsť novú rodinu.

Utajený pôrod

Podľa našich zákonov je možný aj tzv. utajený pôrod. Matka môže v pôrodnici požiadať o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, takže pôrod môže prebehnúť v nemocnici pod dohľadom lekárov. Zdravotná dokumentácia je však vedená oddelene (nezapisuje sa do zdravotnej dokumentácie matky ani dieťaťa) a spolu s identifikáciou matky je zapečatená, odoslaná do archívu ministerstva zdravotníctva, a nie je možné do nej nahliadať. Pri utajenom pôrode odoberú dieťa od matky hneď po pôrode, aby sa naň citovo nenaviazala. Matka má šesť týždňov na to, aby svoje rozhodnutie zmenila, potom môže byť dieťa adoptované.

Hniezdo záchrany

Treťou možnosťou je odloženie dieťaťa do verejne prístupného inkubátora (Hniezdo záchrany). Táto možnosť je najmenej vhodná, pretože pôrod spravidla prebieha bez lekárskeho dohľadu. Odloženie dieťaťa je vo všeobecnosti trestným činom, no ak je dieťa odložené do verejne prístupného inkubátora, o trestný čin nejde. Viac informácií nájdeš na www.hniezdozachrany.sk

Je otec povinný prispievať na dieťa, aj keď ho nechce? 

Otec dieťaťa je zo zákona povinný na dieťa po jeho narodení finančne prispievať – a to aj v prípade, že oň nejaví záujem.

Tu nájdeš kontakt na odbornú pomoc a poradenstvo
poskytované zdarma a v prísnej diskrétnosti:

Top